USTKİP

Turkish (Turkiye)English (United Kingdom)French (Fr)Arabic(Egypt)
Ana Sayfa HEDEFLER

Hedefler


Türkiye’de ve tüm dünyada sivil toplum kuruluşları arasında sürdürülebilir gelişim, birlik ve koordinasyonu temin etmek USTKİP’in temel amacıdır.


USTKİP; Türkiye'de uluslararası çapta hizmet veren sivil toplum kuruluşları ile tüm dünyada hizmet veren sivil toplum kuruluşlarının paylaşım ve dayanışma içine girerek, bölgelerinde ve uluslararası sahada daha etkin olabilecekleri, etkileşimlerde bulunabilecekleri bir platform olarak tasarlanmıştır.

USTKİP; ilgili sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerinin sınıflandırılması, metodoloji standartlarının oluşturulması, kapsam ve kapasitelerinin artırılması, uluslararası ilişkiler, sosyal yardım, bilim, kültür, eğitim, sağlık, çevre, üretim, yatırım, teknoloji gibi alanlarda iş birliği yapabilmelerine zemin oluşturulması amacıyla kurulmuştur.

Küresel çapta sivil toplum kuruluşları arasında sürdürülebilir gelişim, birlik ve koordinasyonu temin etmek, tüm dünyada adalet, barış ve istikrar ortamının gerçekleşmesine katkıda bulunmak, bireylerin ve toplumların temel hak ve özgürlüklerini korumak, sivil toplumun katılımcı ve çoğulcu ilkelere dayalı olarak daha da geliştirilmesi için karşılıklı iş birliği çerçevesinde teknik ve sosyal çalışmalar yapmak; ortak kültür ve değerlerin tanıtılmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak da USTKİP'in hedefleri içindedir.

 

Tasam Ortadoğu Kongresi

Duyurular

TASAM, İstanbul Merkez Ofisi Tarihî Yarımada’nın en nezih semtlerinden Hırkai Şerif’teki asırlık bir konağa taşındı. Fatih ilçesinde Eski Ali Paşa Caddesi’ndeki 20 kapı numaralı Konak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun kararı ile “Korunması Gereken Kültür Varlığı” olarak tescil edilmiş bir19. yüzyıl eseri. Dönemin karakteristik özelliklerini taşıyan 4 katlı bina ahşap ve yığma kârgir yapısı ve estetik mimari tasarımı ile dikkat çekiyor.