USTKİP

Turkish (Turkiye)English (United Kingdom)French (Fr)Arabic(Egypt)
Ana Sayfa Çalışma Grupları

ÇALISMA GRUPLARI

e-Posta Yazdır PDF

 

USTKİP tarafından belirlenen 4 ana çalışma grubu vardır: "Sosyal Kalkınma Komisyonu", "Ekonomik Kalkınma Komisyonu", "Siyasi Kalkınma Komisyonu" ve "Cinsiyet ve Kültür Komisyonu".

Üye sivil toplum kuruluşları, branşlarına ve faaliyet alanlarına göre gruplanırlar ve bu gruplar ilgili projeler üzerinde birlikte çalışarak, ortak faaliyetlerde bulunurlar. Üye sivil toplum kuruluşları faaliyet alanına göre birden fazla grupta yer alabilirler.

Her çalışma grubunun başında yer alan grup dlrektörlüklerl; branşları ile ilgili kalkınma yardımı projelerinin ve USTKİP bünyesindeki diğer etkinliklerin kararlaştırılmasında komisyon olarak çalışır.

 

 

Sosyal Kalkınma Komisyonu Ekonomik Kalkınma Komisyonu
Siyasi Kalkınma Komisyonu Cinsiyet ve Kültür Komisyonu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tasam Ortadoğu Kongresi

Duyurular

Bu alanda sivil toplum kuruluşlarının ihtiyaçları, yürüttükleri projeler, uluslararası yardımlarda uyulması gereken kanun ve yönetmeliklerin güncel duyuruları bulunacaktır. Söz konusu olan bu bölümde platformun yönetimi tarafından aktarılan kanun ve yönetmeliklerde gerçekleşen bütün değişiklikler periyodik olarak buradan duyurulacaktır. Sivil toplum kuruluşları bu bölümde projeleri hakkında bilgi verip projelerine destek olabilecek kurum ve kuruluşları da gözlemleyebileceklerdir.