USTKİP

Turkish (Turkiye)English (United Kingdom)French (Fr)Arabic(Egypt)
Ana Sayfa MİSYON

Misyon

USTKİP, bölgesel problemlerin çözümüne küresel iş birliği ile katkı sağlanması maksadıyla bütün sivil toplum kuruluşları arasındaki dayanışmayı geliştirir.

  • USTKİP'in, belirlediği amaç ve hedefler çerçevesinde misyonu;
  • Kalkınma yardımları, bölgesel ve küresel program ve projelerini hazırlamak ve proje uygulayıcısı ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarını belirlemek,
  • Kalkınma yardımları yıllık proje ve programlarını hazırlamak,
  • Kamu kaynağı kullanılarak ve/veya sivil toplum kuruluşları vasıtasıyla uygulanacak kamu projelerinin saptanmasını, koordinasyonunu ve kamu ile gerekli görüşmelerin yapılmasını sağlamak,
  • Kalkmma yardımları çalışmalarına katılacak sivil toplum kuruluşlarının, aralarındaki haberleşme ve iş birliğini geliştirmeleri için gerekli ortamı oluşturmak ve sürdürmek,
  • Ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarının envanterini ve haberleşme bilgilerini tutmak, faaliyetlerini platforma duyurmak,
  • Kalkınma yardımları çalışmalarına katılan üye sivil toplum kuruluşları arasında dayanışma ve iş birliğini geliştirmek,
  • Kalkınma yardımı çalışmaları yapan ulusal sivil toplum kuruluşları ile kalkınma yardımları götürülen ülkelerdeki ulusal üye sivil toplum kuruluşları arasında iş birliğini sağlamak,
  • Kalkınma yardımları çalışmalarına katılan üye sivil toplum kuruluşlarının, uluslararası yardım kuruluşlarına üyelikleri ve bu kuruluşlarla müşterek proje uygulamaları konusunda gerekli çalışmaları yapmak,
  • Bölgesel problemlerin çözümüne küresel iş birliği ile katkı sağlanması maksadıyla sivil toplum kuruluşları arasındaki dayanışmayı artırmaktır.

 

Tasam Ortadoğu Kongresi

Duyurular

TASAM, İstanbul Merkez Ofisi Tarihî Yarımada’nın en nezih semtlerinden Hırkai Şerif’teki asırlık bir konağa taşındı. Fatih ilçesinde Eski Ali Paşa Caddesi’ndeki 20 kapı numaralı Konak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun kararı ile “Korunması Gereken Kültür Varlığı” olarak tescil edilmiş bir19. yüzyıl eseri. Dönemin karakteristik özelliklerini taşıyan 4 katlı bina ahşap ve yığma kârgir yapısı ve estetik mimari tasarımı ile dikkat çekiyor.