USTKİP

Turkish (Turkiye)English (United Kingdom)French (Fr)Arabic(Egypt)
Ana Sayfa İSTANBUL DEKLARASYONU

İSTANBUL DEKLARASYONU

e-Posta Yazdır PDF

1- Türkiye-Afrika Sivil Toplum Kuruluşları Forumu, 14-16 Ağustos 2008 tarihlerinde İstanbul’da icra edilmiş, son derece yapıcı ve samimi bir ortam içinde cereyan etmiştir.

Toplantı, TASAM (Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi) tarafından düzenlenmiş ve “iş birliği ile kalkınma” ana teması üzerine odaklanılmıştır. Toplantıya Afrika ülkelerinden doksan sivil toplum kuruluşu (STK), Afrika Birliği, medya , uzman kişiler ile Türkiye’den seksen beş STK katılmışlardır.

Bu çerçevede, ekonomi ve kalkınma, ticaret, eğitim ve sağlık, demokrasi, insan hakları ve yönetişim, turizm ve çevre, bilim ve teknoloji, enerji, gençlik ve aile, Afrika’nın uluslararası konumu ile “kıta”da barış ve istikrarın sağlanması üzerinde durulmuş, bu hususlarda Türk STK’ları ile AfrikaSTK’lar arasında gerçekleştirilebilecek iş birliği alanları üzerinde görüş teatisinde bulunulmuştur.
2- “Forum” sırasında, Türk ve AfrikaSTK’lar, Afrika’nın her alanda kalkınmasına yönelik birlikte çalışma kararı almışlardır. Bu kararın, 18 - 21 Ağustos 2008 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşecek Türkiye - Afrika İş Birliği Zirvesi’ne katılacak devlet ve hükümet başkanlarının da dikkatlerine sunulması ve ilgili kamu otoritelerinin bu sürece olan desteğinin hayati öneminin vurgulanması oy birliği ile benimsenmiştir.
3- “Forum”da, Türk ve Afrikalı STK’ların etkin bir iş birliğini gerçekleştirmeleri için ortak bir eylem planını da tespit etmeleri gerektiği ortaya çıkmıştır. Bu eylem planı her şeyden evvel, Türk ve Afrikalı STK’lar arasında yeterli ve etkili düzeyde bir iletişim ağının kurulmasını öngörmektedir. Bu nedenle, “insani ve kalkınma yardımları”, “yoksullukla mücadele”, “altyapı”, “eğitim”, “kültür ve gençlik”, “kadın ve aile etkinlikleri”, “sağlık”, “su ve gıda güvenliği”, “çevre”, “bilim ve teknoloji”, “insan hakları” ve “iyi yönetişim”, “barış ve güvenlik konularını” içeren “çalışma grupları”nın oluşturulması kararlaştırılmıştır. Bu çalışma gruplarının iki yılda bir toplanarak tespit edecekleri eylem programları çerçevesinde, gerçekleştirilen etkinlikleri denetlemeleri, yapılması gerekenleri planlamaları, Türk ve Afrikalı STK’lar arasındaki iş birliğinin sağlanması suretiyle mümkün olabilecektir.

4- Türk ve Afrika STK Forumu bünyesinde bir Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kalkınma ve İş Birliği Platformu (USTKİP) kurulması da kararlaştırılmıştır. Böylelikle, AfrikaSTK’lar bilgi ve deneyimlerini USTKİP çatısı altında birleştirerek hem iletişim hem de iş birliği imkanlarını etkinleştirmiş olacaklardır. Platformun iletişim ağı olarak Türkçe ve Afrika Birliği resmi dillerinde www.ustkip.org adresinden yayın yapacak bir internet portalı kurulması konusunda mutabakata varılmıştır.

5- Türk STK’ları acil durumlar ile Afrika’nın kalkınması ve sanayileşmesine dair tüm konularda gerekli desteği ve yardımı sağlamaya hazırdırlar. Uluslararası suç ve terörizm gibi yükselen tehditler ve riskler üzerinde karşılıklı iş birliği yapılması AfrikaSTK’lar tarafından “forum” esnasında önerilmiş olup bu konuda görüş birliğine varılmıştır.

6- Türk STK’larının programlı, etkin bir stratejiye dayalı çalışmalarını yukarıda zikredilen “çalışma grupları” aracılığı ile Afrika’da artırmaları, Afrikalı benzer örgütlerle iş birliğinde bulunmaları, Afrika’nın sorunlarının çözümüne yardımcı olacak ve bu şekilde “kıta”da barış ve istikrarın yerleşmesine de katkıda bulunulacaktır. Ayrıca, Türk STK’larının Afrika’ya ilgileri, Türkiye’nin Afrika ülkeleri ile olan her alandaki ilişkilerine olumlu etkide de bulunacaktır.
16 Ağustos 2008, İstanbul

 

Tasam Ortadoğu Kongresi

Duyurular

TASAM, İstanbul Merkez Ofisi Tarihî Yarımada’nın en nezih semtlerinden Hırkai Şerif’teki asırlık bir konağa taşındı. Fatih ilçesinde Eski Ali Paşa Caddesi’ndeki 20 kapı numaralı Konak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun kararı ile “Korunması Gereken Kültür Varlığı” olarak tescil edilmiş bir19. yüzyıl eseri. Dönemin karakteristik özelliklerini taşıyan 4 katlı bina ahşap ve yığma kârgir yapısı ve estetik mimari tasarımı ile dikkat çekiyor.