USTKİP

Turkish (Turkiye)English (United Kingdom)French (Fr)Arabic(Egypt)
Ana Sayfa USTKİP Değerleri

USTKİP DEĞERLERİ

e-Posta Yazdır PDF

USTKİP mensupları, üye sivil toplum kuruluşları ile üye kuruluşun yöneticileri aşağıda belirtilen değerleri “USTKİP'in Ortak Değerleri” olarak kabul ederler:

* Uluslararası hukukta tanımlanan ve uluslararası kamuoyunca kabul edilmiş bulunan demokratik anlayışa ve insan haklarına saygılı olmak,
* Her türlü terör ve şiddeti reddetmek,
* Bölgesel ve global barışın gelişmesi anlayışına sahip olmak,
* Din, dil, etnik, cinsiyet ve bölge ayrımı gözetmeksizin tüm insanlara adaletli davranmak,
* USTKİP vizyon ve misyonunu benimsemek,
* Faaliyetlerinde kâr amacı gütmemek,
* USTKİP kapsamındaki hizmetlerini şahsi menfaate ve dar anlamda siyasete alet etmemek,
* Farklılıklara hoşgörülü ve saygılı davranmak,
* USTKİP üyesi STK ve bunların yöneticileriyle iş birliğine hazır olmak,
* Her kesimle diyaloğa açık olmak,
* Ulusal hukuk açısından faaliyetine engel bulunmamak,
* USTKİP ortak idealinin ve kimliğinin güçlenmesine katkıda bulunmaya hazır olmak,
* Ulusal otoriteyle hiyerarşik bağı bulunmamak,
* Faaliyette bulunulan yabancı ülke hukukuna ve kültürüne saygılı olmak.

 

 


 

 

Tasam Ortadoğu Kongresi

Duyurular

TASAM, İstanbul Merkez Ofisi Tarihî Yarımada’nın en nezih semtlerinden Hırkai Şerif’teki asırlık bir konağa taşındı. Fatih ilçesinde Eski Ali Paşa Caddesi’ndeki 20 kapı numaralı Konak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun kararı ile “Korunması Gereken Kültür Varlığı” olarak tescil edilmiş bir19. yüzyıl eseri. Dönemin karakteristik özelliklerini taşıyan 4 katlı bina ahşap ve yığma kârgir yapısı ve estetik mimari tasarımı ile dikkat çekiyor.