USTKİP

Turkish (Turkiye)English (United Kingdom)French (Fr)Arabic(Egypt)
Ana Sayfa USTKİP Değerleri

USTKİP DEĞERLERİ

e-Posta Yazdır PDF

USTKİP mensupları, üye sivil toplum kuruluşları ile üye kuruluşun yöneticileri aşağıda belirtilen değerleri “USTKİP'in Ortak Değerleri” olarak kabul ederler:

* Uluslararası hukukta tanımlanan ve uluslararası kamuoyunca kabul edilmiş bulunan demokratik anlayışa ve insan haklarına saygılı olmak,
* Her türlü terör ve şiddeti reddetmek,
* Bölgesel ve global barışın gelişmesi anlayışına sahip olmak,
* Din, dil, etnik, cinsiyet ve bölge ayrımı gözetmeksizin tüm insanlara adaletli davranmak,
* USTKİP vizyon ve misyonunu benimsemek,
* Faaliyetlerinde kâr amacı gütmemek,
* USTKİP kapsamındaki hizmetlerini şahsi menfaate ve dar anlamda siyasete alet etmemek,
* Farklılıklara hoşgörülü ve saygılı davranmak,
* USTKİP üyesi STK ve bunların yöneticileriyle iş birliğine hazır olmak,
* Her kesimle diyaloğa açık olmak,
* Ulusal hukuk açısından faaliyetine engel bulunmamak,
* USTKİP ortak idealinin ve kimliğinin güçlenmesine katkıda bulunmaya hazır olmak,
* Ulusal otoriteyle hiyerarşik bağı bulunmamak,
* Faaliyette bulunulan yabancı ülke hukukuna ve kültürüne saygılı olmak.

 

 


 

 

Tasam Ortadoğu Kongresi

Duyurular

Bu alanda sivil toplum kuruluşlarının ihtiyaçları, yürüttükleri projeler, uluslararası yardımlarda uyulması gereken kanun ve yönetmeliklerin güncel duyuruları bulunacaktır. Söz konusu olan bu bölümde platformun yönetimi tarafından aktarılan kanun ve yönetmeliklerde gerçekleşen bütün değişiklikler periyodik olarak buradan duyurulacaktır. Sivil toplum kuruluşları bu bölümde projeleri hakkında bilgi verip projelerine destek olabilecek kurum ve kuruluşları da gözlemleyebileceklerdir.