USTKİP

Turkish (Turkiye)English (United Kingdom)French (Fr)Arabic(Egypt)
Ana Sayfa VİZYON

Vizyon

USTKİP, sivil toplum kuruluşlarının uluslararası kalkınma yardımları merkezinde iş birliğini geliştirerek, faaliyetlerin etkinlik ve verimliliğini artırır.

Üye sivil toplum kuruluşlarının uluslararası kalkınma yardımları zemininde iş birliğini geliştirerek, bir üst kimlikte bir araya gelmelerini sağlamak; ulusal ve uluslararası resmi ve özel kurumları ve kamuoyunu ortak hedef kitle yararına yönlendirmek için etkili olacak şekilde kurumsallaşmak ve uzmanlaşmak,

Üye STK'ların kendi alanlarındaki hizmet ve faaliyetlerin etkinlik ve verimliliğini artırmak için projeler geliştirmek ve uygulamak,

Uluslararası kalkınma yardımlarından, hedef kitle yararına alınan payın artırılmasını ve bu yardımların etkin kullanılmasını sağlayarak bölgesel ve global barışa katkıda bulunmak,

USTKİP üyelerinin ve üye hedef kitlesi halkın, ortak inisiyatif bilincinin oluşmasına katkıda bulunmaktır.

 

 

 

Tasam Ortadoğu Kongresi

Duyurular

TASAM, İstanbul Merkez Ofisi Tarihî Yarımada’nın en nezih semtlerinden Hırkai Şerif’teki asırlık bir konağa taşındı. Fatih ilçesinde Eski Ali Paşa Caddesi’ndeki 20 kapı numaralı Konak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun kararı ile “Korunması Gereken Kültür Varlığı” olarak tescil edilmiş bir19. yüzyıl eseri. Dönemin karakteristik özelliklerini taşıyan 4 katlı bina ahşap ve yığma kârgir yapısı ve estetik mimari tasarımı ile dikkat çekiyor.