USTKİP

Turkish (Turkiye)English (United Kingdom)French (Fr)Arabic(Egypt)
Ana Sayfa VİZYON

Vizyon

USTKİP, sivil toplum kuruluşlarının uluslararası kalkınma yardımları merkezinde iş birliğini geliştirerek, faaliyetlerin etkinlik ve verimliliğini artırır.

Üye sivil toplum kuruluşlarının uluslararası kalkınma yardımları zemininde iş birliğini geliştirerek, bir üst kimlikte bir araya gelmelerini sağlamak; ulusal ve uluslararası resmi ve özel kurumları ve kamuoyunu ortak hedef kitle yararına yönlendirmek için etkili olacak şekilde kurumsallaşmak ve uzmanlaşmak,

Üye STK'ların kendi alanlarındaki hizmet ve faaliyetlerin etkinlik ve verimliliğini artırmak için projeler geliştirmek ve uygulamak,

Uluslararası kalkınma yardımlarından, hedef kitle yararına alınan payın artırılmasını ve bu yardımların etkin kullanılmasını sağlayarak bölgesel ve global barışa katkıda bulunmak,

USTKİP üyelerinin ve üye hedef kitlesi halkın, ortak inisiyatif bilincinin oluşmasına katkıda bulunmaktır.

 

 

 

Tasam Ortadoğu Kongresi

Duyurular

Bu alanda sivil toplum kuruluşlarının ihtiyaçları, yürüttükleri projeler, uluslararası yardımlarda uyulması gereken kanun ve yönetmeliklerin güncel duyuruları bulunacaktır. Söz konusu olan bu bölümde platformun yönetimi tarafından aktarılan kanun ve yönetmeliklerde gerçekleşen bütün değişiklikler periyodik olarak buradan duyurulacaktır. Sivil toplum kuruluşları bu bölümde projeleri hakkında bilgi verip projelerine destek olabilecek kurum ve kuruluşları da gözlemleyebileceklerdir.