USTKİP

Turkish (Turkiye)English (United Kingdom)French (Fr)Arabic(Egypt)

IREN - Inter Bölgesi Ekonomik Ağı
TIREN
IREN - he Inter Region Economic Network
KENYA
Eğitim Kültür
Eğitim ve Kültür
www.irenkenya.com

Tasam Ortadoğu Kongresi

Duyurular

Bu alanda sivil toplum kuruluşlarının ihtiyaçları, yürüttükleri projeler, uluslararası yardımlarda uyulması gereken kanun ve yönetmeliklerin güncel duyuruları bulunacaktır. Söz konusu olan bu bölümde platformun yönetimi tarafından aktarılan kanun ve yönetmeliklerde gerçekleşen bütün değişiklikler periyodik olarak buradan duyurulacaktır. Sivil toplum kuruluşları bu bölümde projeleri hakkında bilgi verip projelerine destek olabilecek kurum ve kuruluşları da gözlemleyebileceklerdir.