USTKİP

Turkish (Turkiye)English (United Kingdom)French (Fr)Arabic(Egypt)

CAFO - Mali Kadın Dernekleri ve Sivil Toplum Kuruluşları Koordinasyonu
CDAFDM
CAFO - Coordination Des Associations Et Ong Feminines Du Mali
MALİ
Eğitim Kültür, Kalkınma
Kalkınma
courantsdefemmes.free.fr/Assoces/Mali/CAFO/CAFO.html

Tasam Ortadoğu Kongresi

Duyurular

Bu alanda sivil toplum kuruluşlarının ihtiyaçları, yürüttükleri projeler, uluslararası yardımlarda uyulması gereken kanun ve yönetmeliklerin güncel duyuruları bulunacaktır. Söz konusu olan bu bölümde platformun yönetimi tarafından aktarılan kanun ve yönetmeliklerde gerçekleşen bütün değişiklikler periyodik olarak buradan duyurulacaktır. Sivil toplum kuruluşları bu bölümde projeleri hakkında bilgi verip projelerine destek olabilecek kurum ve kuruluşları da gözlemleyebileceklerdir.