USTKİP

Turkish (Turkiye)English (United Kingdom)French (Fr)Arabic(Egypt)

ANSEDI - Güç Durumdaki ve Kurumsal Çocuklara Ulusal Destek Derneği
ANSED
ANSEDI - Association Nationale de Soutien aux Enfants en Difficultés et en Institutions
CEZAYİR
Sağlık, Çevre, Kalkınma
Kalkınma, Sağlık, Çevre
www.un.org

Tasam Ortadoğu Kongresi

Duyurular

Bu alanda sivil toplum kuruluşlarının ihtiyaçları, yürüttükleri projeler, uluslararası yardımlarda uyulması gereken kanun ve yönetmeliklerin güncel duyuruları bulunacaktır. Söz konusu olan bu bölümde platformun yönetimi tarafından aktarılan kanun ve yönetmeliklerde gerçekleşen bütün değişiklikler periyodik olarak buradan duyurulacaktır. Sivil toplum kuruluşları bu bölümde projeleri hakkında bilgi verip projelerine destek olabilecek kurum ve kuruluşları da gözlemleyebileceklerdir.