USTKİP

Turkish (Turkiye)English (United Kingdom)French (Fr)Arabic(Egypt)

Azerbaycan Kadın Hukukları Müdafaa Cemiyeti
AKHMC
Azerbaycan Kadın Hukukları Müdafaa Cemiyeti
TÜRKİYE
Eğitim Kültür, Uluslararası İlişkiler
Kalkınma, Eğitim, Kültür
www.hanimhalilova.com

Tasam Ortadoğu Kongresi

Duyurular

Bu alanda sivil toplum kuruluşlarının ihtiyaçları, yürüttükleri projeler, uluslararası yardımlarda uyulması gereken kanun ve yönetmeliklerin güncel duyuruları bulunacaktır. Söz konusu olan bu bölümde platformun yönetimi tarafından aktarılan kanun ve yönetmeliklerde gerçekleşen bütün değişiklikler periyodik olarak buradan duyurulacaktır. Sivil toplum kuruluşları bu bölümde projeleri hakkında bilgi verip projelerine destek olabilecek kurum ve kuruluşları da gözlemleyebileceklerdir.