ÇALISMA GRUPLARI

Yazdır

 

USTKİP tarafından belirlenen 4 ana çalışma grubu vardır: "Sosyal Kalkınma Komisyonu", "Ekonomik Kalkınma Komisyonu", "Siyasi Kalkınma Komisyonu" ve "Cinsiyet ve Kültür Komisyonu".

Üye sivil toplum kuruluşları, branşlarına ve faaliyet alanlarına göre gruplanırlar ve bu gruplar ilgili projeler üzerinde birlikte çalışarak, ortak faaliyetlerde bulunurlar. Üye sivil toplum kuruluşları faaliyet alanına göre birden fazla grupta yer alabilirler.

Her çalışma grubunun başında yer alan grup dlrektörlüklerl; branşları ile ilgili kalkınma yardımı projelerinin ve USTKİP bünyesindeki diğer etkinliklerin kararlaştırılmasında komisyon olarak çalışır.

 

 

Sosyal Kalkınma Komisyonu Ekonomik Kalkınma Komisyonu
Siyasi Kalkınma Komisyonu Cinsiyet ve Kültür Komisyonu